Vilkår og Betingelser

Dette website Andersen Biler A/S bliver administreret af Andersen Biler A/S. Adgang til websitet sker på de vilkår og betingelser, som er beskrevet nedenfor. Du kan også læse mere på websitet om Andersen Biler A/S datasikkerhed.


Generelle vilkår

Andersen Biler A/S har gjort alt for at sikre, at de informationer, som dette website indeholder, er korrekte. 

Dette website skal ikke betragtes som en fuldstændig guide til Andersen Biler A/S produkter eller serviceydelser – ligesom det ikke udgør et tilbud for nogen bestemt bilmodel, dvs. priserne er kun vejledende. Enhver henvisning til fart eller præstationer på dette website skal ikke forstås som en opfordring til at køre hverken hasarderet eller med højere hastigheder, end loven tillader.

Alle tal for brændstoføkonomi er i overensstemmelse med direktivet af 93/116/EC. Tallene er blevet udregnet efter samme testcyklus som ved den officielle emissionsklassifikation. Alt efter køreteknik, vej- og trafiksituation, miljømæssige faktorer og bilens tilstand kan tallene for det aktuelle brændstofforbrug ved daglig brug af bilen afvige fra de tal, der er vist i testen.

Copyright
Alle rettigheder, inklusive ophavsret og databaserettigheder på websitet samt indhold, ejes af Andersen Biler A/S eller også har Andersen Biler A/S licensrettighederne eller tilladelse til at bruge det ifølge gældende lov eller med tilladelse fra ejeren af ophavsrettighederne. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genudsende, sende, udsende eller transmittere nogen tekst, billede, grafik, logo, knap, ikon, kopi eller udvælge eller arrangere noget deraf, inklusive underliggende kildekoder eller software, til nogen kommercielle, offentlige eller andre formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Andersen Biler A/S eller ejeren af ophavsrettighederne.

Materiale og informationer på dette website må ikke bearbejdes, ændres, omgøres, eller bruges til andre formål end ikke-kommercielt privat brug. Andersen Biler A/S forbeholder sig retten til at bruge alt det materiale, der bliver tilført websitet, inklusive tekst og billeder, enten på websitet eller i enhver anden form, inklusive offentlig omtale eller reklame. Andersen Biler A/S forbeholder sig retten til at gennemse tilføjelser til websitet og redigere eller afvise enhver tilføjelse.

Ansvarsfraskrivelse
Vi prøver at sikre, at informationer på vores website er nøjagtige, komplette og ajourførte. Ved at bruge dette website indvilliger du i at følge de vilkår og betingelser, som træder i kraft den første gang, du bruger websitet.

Uden anfægtelse af dine lovmæssige rettigheder er websitet og alle informationer, tekst, navne, billeder, logoer, links og ikoner og andre materialer (uden undtagelse) skabt som "det er" og på en "tilgængelig" basis uden repræsentation, garantier eller godkendelse, det være sig udtrykkeligt eller antydet. I særdeleshed giver vi ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden eller kompletheden af informationer på dette website, ligesom vi heller ikke kan garantere, at brugen af websitet kan ske uforstyrret eller uden fejl, samt at websitets servere eller computere er fri for computervira.

Andersen Biler A/S kan på ingen måde drages til ansvar over for nogen person for skader eller tab, som kan ske ved brug af information fra websitet eller produkter vist på vores website, inklusive - uden undtagelse - indirekte eller deraf følgende skader eller nogen skader overhovedet opstået fra brug eller tab af brugsevne, data eller fortjeneste, enten i handling på kontrakt, forsømmelse eller andre skadevoldende handlinger opstået ud af eller i forbindelse med brug af websitet.

Uanset hvad der ellers står i afsnittet Vilkår og betingelser, vil vi ikke hæfte for krav, der relaterer til funktionaliteten eller tilgangen til dette website.

Varemærker 
Alle navne, billeder og logoer, der identificerer Andersen Biler A/S er Andersen Biler A/S ejendom. Alle tredjepartmærker, produkter, serviceydelser og firmanavne, der er indeholdt på dette website, er varemærker, servicemærker og handelsnavne ejet af deres respektive ejere. Andersen Ford giver ikke tilladelse til, at de bliver brugt af nogen person andre end deres ejere. Enhver form for brug udgør en krænkelse af ejerens rettigheder.

Eksterne links
Andersen Biler A/S repræsenterer ikke, garanterer ikke og er heller ikke ansvarlig over for eksterne websites, der kan linkes til fra dette site. Ethvert eksternt website, som du besøger via et link fra dette website, er uden for Andersen Biler A/S kontrol, og besøget på websitet sker fuldstændig på eget ansvar.

Software ansvarsfraskrivelse
Downloads af software fra dette website er blevet omhyggeligt scannet og testet på alle trin i produktionen, men - som med al ny software - anbefaler vi stadig, at du kører et virusprogram for at tjekke det før brug. Vi anbefaler også, at du har en ajourført backup af din harddisk, før du bruger softwareprogrammet. Andersen Biler A/S kan ikke tage ansvar for nogen form for forstyrrelse, ødelæggelse eller tab af data på din computer, som kan være opstået, mens du brugte programmet. Kontakt din administrator, før du installerer programmer på din computer.

Lovmæssig bekræftelse
Disse vilkår og betingelser skal overholdes i overensstemmelse med gældende lov i Danmark. Opstår der stridigheder, skal de løses i henhold til loven i Danmark.

Hvis nogen af vilkårene eller betingelserne skulle blive dømt til at være ulovlige, ugyldige eller på nogen anden måde umulige at håndhæve pga. love i det enkelte land, hvor disse vilkår skal virke, vil de blive slettet som klausul. Alle andre vilkår og betingelser vil bestå i fuldt omfang og stadig være bindende og gældende.

Andersen Biler A/S forbeholder sig retten til at ændre enhver af disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at sende ændringerne online.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår fuldt ud, må du straks afbryde dit besøg på dette website.


Andersen Biler A/S Leasing

VÆRD AT VIDE?

Når man vælger privat leasing hos Andersen Biler A/S betaler man en fast månedlig ydelse som inkluderer:

  • Brugsret til køretøjet
  • Service og vedligeholdelse
  • 24 timers vejhjælp

Andersen Biler A/S kan tilbyde en attraktiv løsning, hvor du betaler en fast månedspris, der dækker den reelle omkostning, som er forbundet med at køre i en personbil.

Erhvervslivet har i mange år benyttet sig af vores kompetence indenfor køb af biler, kontrol af værkstedsfakturaer samt salg af brugte biler. Vi ser nu en stigende interesse fra private, som ønsker sig en forenkling af hverdagen.

Aftalens længde
Stor flexibilitet for kunden. Prisen sættes blandt andet ud fra løbetid og kilometer, og du skal således vælge hvor mange kilometer pr år du regner med at køre, samt hvor lang løbetid du ønsker. Minimum 24 måneder og maksimalt 60 måneder. På den måde kan Andersen Ford lave skrædersyet løsninger som dækker ethvert behov.


Service og vedligeholdelse

Aftalen dækker forskriftsmæssig service og nødvendig vedligeholdelse i hele perioden hos Andersen Biler A/S. Skader og slitage som skyldes forkert anvendelse af køretøjet dækkes ikke.

 

Dæk - tilvalg

Hvis du vælger dæk med i aftalen, er udskiftning af sommer og vinterdæk, som følge af almindelig slitage og i henhold til lovens minimumskrav, samt opbevaring og ombytning inkluderet. 

Udskiftning og ombytning af dæk, skal foretages hos Andersen Biler A/S.

 

Brændstof

Der er mulighed for at tilvælge brændstofkort til aftalen, hvor du får adgang til attraktive rabatter. Brændstoffet vil blive faktureret sammen med den månedlige leasingydelse.

Kortet kan bruges til benzin, diesel, vask og øvrige bilrelaterede artikler. Kortet er personligt og bruger hæfter for enhver brug af kortet.

 

Tilbagelevering

Ca. 3 måneder før udløb af leasingaftalen, vil du modtage et brev som forklarer hvor bilen skal afleveres, samt hvilke muligheder du har for eventuelt at forlænge aftalen, eller lease en ny bil. 

Ved afleveringen af bilen, vil den blive gennemgået af en uafhængig taksator, som vil beskrive bilens tekniske og visuelle stand. Bilen skal som minimum:

 

Afleveres i rengjort stand

Eventuelt ekstraudstyr og ekstra hjul skal medbringes

Ved gennemgangen vil skader som ikke vurderes som normal slitage, blive beskrevet og fotograferet. Denne rapport danner grundlag for evt. fakturering af ekstraordinær slitage og skader. 

Vælger du at tegne forsikring via Andersen Biler A/S /CODAN, har du følgende fordele:

  • Maksimal risiko ved tilbagelevering med småskader på. kr. 5.000,-
  • Er der kørt flere kilometer end det aftalte afregnes disse med en sats som fremgår af leasingaftalen
  • Beløbet dækker også ekstraomkostninger til service/vedligeholdelse og evt. dæk.

 

Opsigelse

Du kan tidligst opsige aftalen når der er forløbet 12 måneder fra aftalens start, aftalen skal opsiges med 1 måneds skriftlig varsel.

Ved opsigelse af aftalen før tid:

  • Et udtrædelseesgebyr svarende til 1 måned ydelse beregnes
  • Indbetalt ekstraordinær leasingydelse refunderes ikke.

 

Forsikring

Det er dit ansvar at bilen altid er kasko- og ansvarsforsikret. Vælger du at tegne forsikring gennem Andersen Biler A/S /CODAN, har du udover den almindelige ansvar- og kaskodækning, en tillægsdækning der sikrer dig imod uforudsete ekstraregninger i forbindelse med aflevering. Din risiko er begrænset til max. 5.000,- for skader som skyldes unormal slidtage.


Grøn ejerafgift

Du modtager selv opkrævningen direkte fra staten, og betaler denne selv.


Privatleasingaftalen

Denne er godkendt af FDM.


Overtagelse af leasingbilen

Der er ikke mulighed for at overtage bilen hverken i løbet af perioden eller ved udløb.

Kontakt os

Aktuelle kampagner

Se tilbud fra Andersen Biler A/S

Nyheder og events

Se nyheder fra Andersen Biler A/S


Anmeldelser